پنیر پیتزا رنده شده 180 گرمی 9595 pizza cheese

این محصول در بسته بندی مطمئن و با پیکه اختصاصی ویژه شهرستان بویین زهرا ارسال می شود.