خامه کاکائویی 100 گرمی پاک cocoa cream

این محصول در بسته بندی مطمئن و با پیکه اختصاصی ویژه شهرستان بویین زهرا ارسال می شود.