شیر پر چرب 200 سی سی اسلیو عالیس lion

این محصول در بسته بندی مطمئن و با پیکه اختصاصی ویژه شهرستان بویین زهرا ارسال می شود.