ماست همزده پرچرب 1500 گرمی میهن yogurt.

این محصول در بسته بندی مطمئن و با پیکه اختصاصی ویژه شهرستان بویین زهرا ارسال می شود.