ماست ایلچی 900 گرمی چوپان yogurt.

این محصول در بسته بندی مطمئن و با پیکه اختصاصی ویژه شهرستان بویین زهرا ارسال می شود.