دوغ کم چرب 1.5 لیتری پاژن Low fat buttermilk

این محصول در بسته بندی مطمئن و با پیکه اختصاصی ویژه شهرستان بویین زهرا ارسال می شود.