پنیر موزارلا رنده شده 2000 گرمی دالیا Mozzarella cheese

این محصول در بسته بندی مطمئن و با پیکه اختصاصی ویژه شهرستان بویین زهرا ارسال می شود.