خامه 200 سی سی سحرسان Breakfast cream.

این محصول در بسته بندی مطمئن و با پیکه اختصاصی ویژه  شهرستان بویین زهرا ارسال می شود.